KODUKORD

Morna puhkemaja kodukord

1. Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele;

2. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel;

3. Häiretest, kahjustustest jms tuleb puhkemaja esindajale koheselt teatada.

4. Palume hoida puhkemajas ja puhkemaja territooriumil puhtust ja korda;

5. Puhkemaja siseruumides ei käida välisjalanõudega;

6. Suvekuudel palume avada ainult need aknad, kuhu on paigaldatud sääsevõrgud;

7.  Kanalisatsioonitorudesse ei visata asju mis võivad ummistust tekitada;

8. Kaminas on keelatud põletada pakendeid;

9. Me ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest puhkemajast. Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud;

10. Puhkemajas suitsetamine on keelatud. Suitsetamine on lubatud terassil ja väljaspool hooneid. Suitsukoni palun visata prügikasti või tuhatoosi;

11. Puhkemaja territooriumil palume parkida sõidukeid ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele;

12. Tiigis ujumine on kliendi omal vastutusel. Ei soovita tiiki hüpata, kuna tiik ei ole piisavalt sügav;

13. Tiigis on kalad. Nende püüdmine on rangelt keelatud. Kalasid võib toita ainult saiaga;

14. Lastega puhkajatel palume lapsi mitte ilma täiskasvanu järelevalveta jätta – eriti tiigi läheduses!

15. Keelatud on turnimine maakivi müüridel;

16. Lemmikloomad on oodatud, meie territoorium on piisavalt suur loomadele liikumiseks. Palume Teil loomade järel puhtust hoida ning siseruumides järelvalveta mitte jätta;

17. Palume enne lahkumist pesta kõik kasutatud nõud. Lisaks palume võimaldada majutusteenuse pakkuja või tema esindaja enne Teie lahkumist ruume üle vaatama;

18. Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel, vastutate rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 15 EUR.

Tuleohutus

1. Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld (küünlad jms). Puhkemajas suitsetamine on keelatud;

2. Õues palume küünlaid põletada ainult selleks ettenähtud kohtadel;

3. Puhkemaija saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga;

4. Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad;

5. Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti ka majutusteenuse pakkujat. 

6. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni;

7. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.

8. Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil.